sobota, 3 grudnia 2011

Hałaśliwa pielęgnacja ogródka.

Hałaśliwa pielęgnacja ogródka

Jacek Danielewski
artykularnia_import
Jak wybrać takie urządzenie do pielęgnacji ogrodu jak kosiarkę, czy dmuchawę do liści? Czy praca tym urządzeniem będzie uciążliwa czy przyjemna? To dylematy przy zakupie sprzętu do pielęgnacji ogrodów. Prawo określa, jakie obowiązki spoczywają na producentach sprzętu zmechanizowanego. Dla wielu urządzeń użytkowanych w domach i innych budynkach, czy stosowanych na zewnątrz, sposób deklarowania emisji hałasu określa dyrektywa 2000/14/WE Emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. Dyrektywę na obszar Polski wprowadza Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.). Rozporządzenie powyższe określa zasadnicze wymagania, procedury, oceny zgodności, metody pomiaru, rodzaje urządzeń podlegających ograniczeniu emisji hałasu, rodzaje urządzeń przeznaczonych do używania na zewnątrz pomieszczeń podlegających tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej oraz sposób znakowania urządzeń.

Najczęściej stosowane w domach urządzenia stosowane na zewnątrz podlegające ograniczeniu emisji hałasu to kosiarki do trawników, przycinarki, dla których ograniczenie (w zależności od szerokości cięcia) jest następujące:


szerokość cięcia do 50 cm - max 94 dB,
szerokość cięcia od 50 do 70 cm - max 98 dB,
szerokość cięcia od 70 do 120 cm - max 98 dB.

Drugą grupę stanowią urządzenia podlegające tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej, do której należą:


wycinarka krzaków,
stołowa pilarka tarczowa dla potrzeb budownictwa,
przenośna pilarka łańcuchowa,
wycinarka do fug.

Oznakowanie CE i oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA powinno być umieszczone na widocznej części urządzenia. Powinny być one czytelne i jednoznaczne. Nie należy umieszczać na urządzeniu oznakowań, oznaczeń i napisów, które mogą wprowadzać w błąd w odniesieniu do oznakowania CE i oznaczenia gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA. Umieszczanie na urządzeniu innych niż określone w rozporządzeniu oznaczeń i informacji nie powinno zmniejszać widoczności tych wymienionych w rozporządzeniu.

Tabliczka informacyjna o gwarantowanym poziomie emisji hałasu według załącznika nr 4 do rozporządzenia

W stosowaniu rozporządzenia, jak i dyrektywy, największy problemem dla zwykłego obywatela jest, co znaczy głośność dla jego organizmu. Dla prawidłowego, społecznego funkcjonowania wymagań konieczne jest związanie liczby decybeli z prostym opisem działania hałasu.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz